30 november 2017

De toegevoegde waarde van de PSP

De toegevoegde waarde van de PSP

De wereld van online betalen is voor veel mensen een "Black Box". Wat zijn nou de verschillen tussen verschillende Betaaldienstverleners zoals Pay.nl?

We kunnen een Payment Service Provider verdelen in verschillende categorieën. In dit kennisblog beschrijven we elke unieke categorie en tot welke van deze categorieën Pay.nl behoort. Daarnaast zoomen we dieper in op het uitkeren van openstaande gelden en het goedkeuren van merchantdossiers.


 

Volledig customizable en te beveiligen

Dankzij de uitgebreide linkgenerator maakt u dynamische betaallinks in een handomdraai. Het is mogelijk om met vier verschillende gradaties van beveiliging links aan te maken, zodat u variabelen en bedragen kunt vastzetten.

  1. Er worden geen checks uitgevoerd. Het bedrag, labels en waarden kunnen allemaal worden aangepast in de url.
  2. Alleen het bedrag is vastgezet, de labels en waarden kunnen allemaal worden aangepast in de url.
  3. Het bedrag staat vast en de url ook. Alleen waarden kunnen nog gewijzigd worden
  4. Alle variabelen staan vast en kunnen niet gewijzigd worden.

nb. als u een waarde leeg laat, blijft deze altijd invulbaar in het scherm.

 

CPSP (Collecting Payment Service Provider)

Deze haalt alle gelden binnen voor de merchants en betaalt dit periodiek door. Vaak gaan de gelden over het contract van de CPSP via een Payment Facilitator overeenkomst. Waarbij de CPSP een gestandaardiseerde implementatie aanbiedt voor al haar gebruikers. Via schaalvoordeel kan de CPSP vaak scherpere tarieven bieden dan de banken en aquirers zelf aan de individuele merchant zal aanbieden.

 

DPSP (Distributing Payment Service Provider)

Deze zorgt voor koppelingen maar komt nooit "in het bezit van de gelden". U dient bij een DPSP ook zelf contracten te sluiten met de betaalopties. U ontvangt de gelden direct van de individuele banken en aquirers. Bepaalde betaalopties zoals PayPal en AMEX zijn enkel mogelijk in een DPSP rol. Zij staan contractueel niet toe dat een CPSP de betalingen verzamelt en doorstort naar de merchant.

 

APSP (Acceptant Payment Service Provider)

Een Acceptant Payment Service Provider (APSP) is een tussenpersoon die bemiddelt tussen acceptanten en acquirers bij het afhandelen van pinbetalingen. Een APSP wikkelt pinbetalingen volledig af voor acceptanten, voor eigen risico en rekening, via één of meer acquirers. Een acceptant betaalt daarvoor een vergoeding aan de APSP en ontvangt van zijn APSP de omzet die via pinbetalingen is gerealiseerd.

 

PISP (Payment Initiation Service Provider)

De rol lijkt redelijk op die van de DPSP. Dit is een nieuwe rol die vanuit nieuwe wetgeving (Payment Service Directive 2, ook wel PSD2) mogelijk wordt. Er wordt een betaling klaargezet door de PISP en deze geeft de betaalstatussen door aan de merchant. Ook kan de PISP toegang krijgen tot de informatie van de bankrekening om additionele diensten aan te bieden en meer met de data en het betaalgedrag van de rekeninghouder te doen (X2A: Access to Account).

Ik wil zo snel mogelijk mijn geld

Vaak wordt gedacht dat bij een DPSP de ondernemer eerder beschikt over de gelden. De vergelijking met iDEAL wordt vaak gemaakt als men bij dezelfde bank zit als de koper (intrabank). Het is juist dat een betaling van Rabobank naar Rabobank direct wordt bijgeschreven. Dit geldt echter tot 17:00 uur. De betalingen die na dit tijdstip worden gedaan, worden pas de volgende dag bijgeschreven.

Een CPSP heeft vaak meer inzicht over de geldstroom van de merchant en kan betaalopties met een hoger risico zoals incasso en creditcard vaak afdekken met betaalopties met minder of geen risico zoals iDEAL, Bancontact en Giropay, zodat mensen in het algemeen sneller beschikken over de gelden.

Daarnaast maken CPSP's vaak collectieve afspraken met banken en acquirers om de geldstroom van consument naar merchant zo snel mogelijk te laten verlopen. Onderhandelingen waar een zelfstandige ondernemer vaak simpelweg het volume niet voor heeft om aan de gesprektafel te kunnen aanschuiven.

 

Centraal beheer en uniforme geldstroom

Een groot voordeel van werken met een PSP is de uniformiteit. Elke betaaloptie heeft haar eigen contractuele voorwaarden, werkwijze, vrijgavetermijnen en rolling reserves. Ook de implementatie kan sterk verschillen. Indien u alle 29 betaalopties wilt implementeren bent u weken ontwikkeltijd kwijt. Zodra u de laatste betaaloptie heeft geïmplementeerd kun u vaak vervolgen met de updates op de eerste betaaloptie. Ook heeft u vele verschillende beheersportalen waar u de transacties moet beheren en refunden. Bij de meeste PSP’s is dit centraal te beheren vanuit 1 overzichtelijke admin.

 

De Payment Service Provider als innovator

Een PSP zal altijd proberen op bepaalde vlakken beter te zijn dan de individuele betaaloptie aanbieders. Zo kan zij het beste van 2 of 3 werelden samenvoegen. Denk hierbij aan de iDEAL back-up plan of de second chance e-mail.

Waar banken vaak grote organisaties betreft, waarbij beslissingen vele malen trager kunnen worden genomen, heeft een PSP vaak korte lijnen. Om die reden zal een PSP altijd voorop lopen met nieuwe innovaties.

 

De onderschatte waarde: Checks & Balances

Indien u veel verschillende betaalopties heeft geïntegreerd, krijgt u vanuit vele kanten betalingen op uw rekening. Bepaalde betalingen krijgt u in een batch, sommige individueel doorgestort. Soms krijgt u zelfs een bepaald percentage van de betaling direct en een deel na een bepaalde tijd (rolling reserve).

Het komt ook nog wel eens voor dat een betaaloptie een betaling mist. Vaak niet met opzet, maar omdat er gewoon iets niet helemaal goed loopt. Bij de ene betaaloptie lopen zaken soepeler dan bij de andere.

Een goede Payment Service Provider controleert aan beide kanten: Zijn alle bedragen binnengekomen en is alles netjes uitbetaald? Komt een betaling niet binnen, dan neemt zij contact op met de desbetreffende betaaloptie. Een betaling niet uitbetalen betekent een overschot op de derdengeldenrekening. Via een ‘afloopcontrole’ en in sommige gevallen een externe accountantsverklaring bepaalt een PSP of alles netjes in balans is. Dit proces wordt continu in de gaten gehouden om zowel de vergunning van de PSP te waarborgen als de merchant te beschermen voor 'missing payments'.

 

Hoe veilig is mijn geld?

Er zijn PSP’s met een vrijstelling. Dit betekent dat zij niet onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank. Zij moeten zich wel aan de wetgeving houden, maar de toezichthouder kan ze niet controleren. Deze vrijgestelden betalen ook geen toezichtskosten. Er zijn bepaalde betaalopties (zoals Bancontact) die geen PSP’s willen aansluiten die enkel een vrijstelling hebben.

Er zijn PSP’s welke vanuit het buitenland werken via een Europees passpoort. Zij worden niet door De Nederlandsche Bank gecontroleerd, maar door hun eigen toezichthouder. Er zit uiteraard verschil tussen de verschillende toezichthouders binnen verschillende landen.

Er zijn PSP’s die de wetgeving op een bepaalde wijze interpreteren waardoor er door hen wat minder documenten gevraagd worden. Dit heeft als voordeel dat snel (en goedkoop) webshops aangesloten kunnen worden. Het nadeel is dat bepaalde (wat lastigere) betaalopties niet geaccepteerd kunnen worden of via een workaround worden aangesloten. Ook is de kans dat er iemand door het systeem glipt om te frauderen groter.

 

Hoe staat Pay.nl in de wedstrijd?

Pay.nl kiest voor een uitgebreide boarding en heeft een gescheiden sales-, acceptatie-, risk- en compliance afdeling. Dit betekent dat wij over het algemeen meer documenten opvragen, welke bij een hoger risico ook door derden worden beoordeeld. In de meeste gevallen kunt u direct betalingen ontvangen. Het bevestigen van uw dossier (om de uitbetaling te starten) gebeurt bij laag-risico klanten binnen één werkdag.

Pay.nl:

  • Heeft een volledige vergunning in meer dan 12 landen waaronder Nederland, Belgie, Italie, Frankrijk en Duitsland.
  • Is in de meeste gevallen Collecting Payment Service Provider.
  • Is Acceptant Payment Service Provider voor het leveren van betaalterminals.
  • Is een Distributing Payment Service Provider bij betaalopties welke geen CPSP rol accepteren, voor klanten waarbij het volume boven bepaalde grenzen komt of op specifieke klantaanvraag.
  • Werkt samen met Deloitte voor haar administratie. Jaarlijks worden de interne procedures en de werkzaamheden van Deloitte door een externe accountant gecontroleerd.