Zoeken
Sluiten
Het Pay. Garantiefonds

Zeker online zaken doen.

Als vooraanstaande Payment Service Provider heeft Pay. een eigen Garantiefonds opgezet om consumenten te beschermen bij oplichting en fraude en zo het vertrouwen in online zaken doen met Pay. klanten te vergroten.

Wanneer een consument slachtoffer is van oplichting of fraude kan Pay. op basis van coulance een vergoeding uitkeren aan de consument met als doel de schade voor de consument te verzachten.

PAY. Beeldbank fotografie5614
Hoe kom ik in aanmerking voor het Garantiefonds?
 1. Het Garantiefonds is alleen van toepassing bij oplichting en fraude en niet bij een (aankomend of toekomstig) faillissement.
 2. De Merchant heeft in zijn aankoopvoorwaarden een termijn tot terugstorting opgenomen. Wanneer de termijn is verstreken, kun je jouw klacht uiterlijk 7 dagen na deze datum indienen.
 3. Je hebt contact opgenomen met de webshop via telefoon of e-mail en dit kun je ook aantonen.
 4. Je hebt een dispuut gestart waar de Merchant niet (zorgvuldig) op heeft gereageerd. Daarnaast is er geen bewijs van de zending of de terugbetaling. De Merchant heeft 7 dagen de tijd om alsnog de zending te versturen of om de terugbetaling in gang te zetten.
  --> Je start een dispuut door de betreffende betaling op te zoeken. Vervolgens klik je op de button 'dispuut starten' die bij de transactie wordt weergegeven.
 5. Je doet online aangifte en vermeldt daarbij de onderstaande gegevens van de Merchant die je ontvangt na het starten van een dispuut:
  - Naam bedrijf
  - Naam webshop
  - Rekeningnummer van de ondernemer (Let op: vermeld niet het rekeningnummer van Pay.)
  - KvK-nummer
  - BTW-nummer
  - Contactgegevens
 6. Wij sturen jou een akte van cessie die je getekend retour moet sturen. Met de akte van cessie nemen wij de vordering over die je hebt op de Merchant. Indien je ervoor kiest de vordering niet over te dragen door middel van deze akte dan kan je geen gebruik maken van het Garantiefonds. Je dient dan zelf jouw vordering te (laten) innen bij de Merchant.
 7. Na 21 dagen worden de garanties uitbetaald.
Wat ontvang je van het Pay. Garantiefonds?
Op basis van een coulanceregeling ontvang je:
 • Maximaal 50% van het betaalde bedrag.
 • Maximaal € 150,- per betaling, bestelling of rekeningnummer.
 • Maximaal € 1.000,- per betrokken Merchant. Bij een hogere totaalwaarde wordt de vergoeding naar rato uitgekeerd.
 • Indien wij bij het innen van de vordering een bedrag van de Merchant ontvangen dat hoger is dan € 1.000,- (en je hebt het betaalde bedrag nog niet volledig retour ontvangen) dan zullen wij het bedrag meerdere keren naar rato aanvullend uitkeren met een maximum van het door jou oorspronkelijk betaalde bedrag (en minus het reeds uitgekeerde bedrag uit het Garantiefonds).
Het Garantiefonds betaalt niet uit wanneer...
 • je de aangifte niet naar ons toestuurt.
 • je het rekeningnummer van Pay. niet opneemt in de aangifte.
 • je de bedrijfsnaam van Pay. niet vermeldt als 'tegenpartij', dit dient de ondernemer in kwestie te zijn.
 • je niet een kopie van de aangifte en de akte van cessie stuurt naar het volgende e-mailadres: garantiefonds@pay.nl.
Waar kan je vanuit gaan als je via Pay. betaalt?

 

 • Pay. heeft een gedegen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de Merchant. Op het moment van accepteren en doorbetalen zijn er geen indicaties tot oplichting.
 • Pay. heeft in de meeste gevallen de aandeelhouders, bestuurders en tekenbevoegden geïdentificeerd en de ondernemer gescreend op adres en bedrijfsregistratie.
 • Bij disputen kan Pay. tegoeden van een Merchant bevriezen.
 • Pay. blokkeert een Merchant bij ontvangst van 3 of meer aangiften binnen 35 dagen.
 • Pay. kan in bepaalde gevallen betalingen weigeren, terugdraaien of refunden en daarbij niet altijd vermelden om welke reden een specifieke actie is uitgevoerd. Indien wij een betaling weigeren, denk dan goed na voordat jij de betaling direct uitvoert op de rekening van de Merchant.
Let op: Pay. is juridisch niet verplicht het Garantiefonds in werking te laten treden.

Handige links

Icon 1

Dispuut starten

Wil je een klacht indienen bij Pay. en in contact komen met de Merchant? Zoek eerst de betaling op en klik dan op de button 'dispuut starten' die bij de transactie wordt weergegeven.

 

icon 2

Webshop Keurmerk

Controleer of de desbetreffende webshop over een Webshop Keurmerk beschikt. Via de website van Webshop Keurmerk kun je gemakkelijk verifiëren of de merchant daadwerkelijk over een Webshop Keurkmerk beschikt.
icon 4

Politie

Heb je twijfels of een bepaalde webshop of ondernemer legitiem is? Via deze website kan je controleren of er meldingen over een specifieke Merchant in de omloop zijn.
Bank

ACM

De Autoriteit Consument & Markt heeft voorwaarden opgesteld waar alle webshops zich aan dienen te houden. Controleer of de desbetreffende webshop zich aan deze regels houdt.

Platform

Fraudehelpdesk

Ben je slachtoffer geworden van oplichting? Neem dan contact op met de fraudehelpdesk voor meer informatie of doe digitaal aangifte via mijnpolitie.nl.
Aangifte doen

Registreer nu en ontdek de voordelen van Pay.

Regel direct al je online en in-store betalingen.
laptop
Default CTA icon Ontvang al binnen 15 minuten online en in-store betalingen via het Pay. platform.
Default CTA icon
Alle betaalinformatie op één platform: online, in-store en omnichannel.
Default CTA icon
Maximaal inzicht in je betaalverkeer via uitgebreide rapportages