Garantiefonds

Voorwaarden PAY. garantiefonds

PAY. garantiefonds

PAY. is een betaalinstelling onder toezicht van De Nederlandse Bank. Wij hebben binnen jouw betaling aan een merchant dezelfde status als jouw bank of als de bank van de ontvanger. De overeenkomst wordt gesloten tussen de koper (jou) en de merchant (de ondernemer of webshop).

Indien je een webshop niet vertrouwd, raden we jou aan om 'achteraf, op rekening' te betalen. Dit is een verplichte betaaloptie die een webshop volgens de regels van de autoriteit consument en markt (ACM) moet aanbieden.

image

Ondanks een zorgvuldige uitgebreide screening kan het zijn dat een webshop ineens niet meer uitlevert. Het is voor PAY. van grote waarde om deze signalen zo snel mogelijk te ontvangen. Daarom hanteren wij een GARANTIEFONDS.

In aanmerking komen voor het garantiefonds

Dit Garantiefonds is alleen van toepassing bij oplichting & fraude en niet bij een (in staat van / aankomend) faillissement.

 1. De Merchant heeft in zijn aankoopvoorwaarden een termijn tot terug storting opgenomen. Deze dient verstreken te zijn. Je meldt jouw klacht uiterlijk 7 dagen na deze datum.
 2. Je hebt eerst contact opgenomen met de webshop, maar deze reageert niet via telefoon of email.
 3. Je hebt een dispuut gestart waar de Merchant niet zorgvuldig op gereageerd heeft. Er is geen bewijs van toezending of terugbetaling toegezonden. De Merchant heeft hier 7 dagen de tijd voor.
   
  Je start een dispuut door de betreffende betaling op te zoeken, vervolgens klik je op de button 'dispuut starten' die bij de transactie wordt weergegeven.
 1. Je doet aangifte op Online aangifte doen en vermeldt daarbij de onderstaande gegevens van de Merchant die je ontvangt na het starten van een dispuut:
  • Naam bedrijf
  • Naam webshop
  • Rekeningnummer van de ondernemer (Let op: niet die van PAY. vermelden!)
  • KvK-nummer
  • BTW-nummer
  • Contactgegevens
 2. Wij sturen jou een akte van cessie die je getekend retour moet sturen. Met de akte van cessie nemen wij de vordering over die je hebt op de Merchant *1.
 3. 21 dagen na het afsluiten van de Merchant worden de garanties uitbetaald.

*1 Indien je er voor kiest de vordering niet over te dragen middels een akte van cessie, kan je geen gebruik maken van het garantiefonds. Je dient dan zelf jouw vordering te (laten) innen bij de Merchant.

Wat ontvangt je van het PAY. garantiefonds?

 • Op basis van coulance regeling
 • Maximaal 50% van het betaalde bedrag
 • Maximaal € 150 euro per betaling / bestelling / rekeningnummer
 • Maximaal € 1.000 euro per betrokken Merchant *2
 • Indien wij bij het innen van de vordering bij de Merchant een bedrag ontvangen > € 1.000,- en je hebt het betaalde bedrag nog niet volledig retour ontvangen, dan zullen wij het meerdere naar rato aanvullend uitkeren met een maximum van het door jou oorspronkelijk betaalde bedrag minus het reeds uitgekeerde bedrag uit het garantiefonds.

Het garantiefonds betaalt niet uit...

 • Indien je de aangifte niet aan ons toezendt
 • Indien je het rekeningnummer van PAY. opneemt in de aangifte
 • Indien je de bedrijfsnaam van PAY. vermeldt als 'tegenpartij': dit dient de Merchant in kwestie te zijn.

Je kan een kopie van de aangifte en de akte van cessie sturen naar het volgende e-mailadres: garantiefonds@pay.nl

*2 Bij een hogere totale waarde worden de vergoeding naar rato uitgekeerd.

Wist je dat PAY. de enige Nederlandse betaalprovider is met bovenstaande garanties richting consumenten?
Dus betaal je via PAY. dan heb je een extra stok achter de deur.

Waar mag je vanuit gaan als je via PAY. betaalt?

 • PAY. heeft een gedegen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de Merchant. Op het moment van accepteren en doorbetalen zijn er geen indicaties tot oplichting.
 • PAY. heeft in de meeste gevallen de aandeelhouders, bestuurders en tekenbevoegden geïdentificeerd en de ondernemer gescreend op adres en bedrijfsregistratie.
 • PAY. kan tegoeden bevriezen van een Merchant bij disputen.
 • PAY. blokkeert een Merchant bij ontvangst van 3 aangiftes of meer in 35 dagen.
 • PAY. kan slechts in bepaalde gevallen betalingen weigeren, terugdraaien of refunden, wij kunnen echter niet altijd melden om welke reden. Indien wij een betaling weigeren, denk dan goed na voordat jij de betaling direct uitvoert op de rekening van de Merchant.

Let op: PAY. is juridisch niet verplicht het garantiefonds in werking te laten treden.

Handige links

garantiefonds-keurmerk.png

Keurmerk aanwezig?

Controleer of de betreffende webshop over een keurmerk beschikt. Op de website van het keurmerk kan je vervolgens verifieren of de Merchant daadwerkelijk is aangesloten.

garantiefonds-politie.png

Controleer webshop

Heb je twijfels of een bepaalde webshop of ondernemer legitiem is? Via deze website kan je controleren of er meldingen over de betreffende Merchant zijn gedaan.

garantiefonds-acm.png

ACM voorwaarden

De Autoriteit Consument & Markt heeft voorwaarden opgesteld waar alle webshops zich aan dienen te houden. Controleer of de betreffende webshop zich aan deze regels houdt.

garantiefonds-dispuut.png

Dispuut starten

Wil je een klacht indienen bij PAY. en in contact komen met de Merchant? Zoek eerst de betaling op en klik dan op de button 'dispuut starten' die bij de transactie wordt weergegeven.

garantiefonds-fraudehelpdesk.png

Aangifte doen

Ben je slachtoffer geworden van oplichting? Neem dan contact op met de fraudehelpdesk voor meer informatie of doe digitaal aangifte via de website mijnpolitie.nl.

Wij helpen jou graag verder

Neem snel en eenvoudig contact met ons op.
PAY. maakt gebruikt van cookies voor een goede gebruikerservaring, statistisch inzicht, monitoring van onze techniek en voor het afspelen van video.