Garantiefonds

Voorwaarden van het PAY. Garantiefonds

Het PAY. Garantiefonds

PAY. is een betaalinstelling die, net zoals banken met een Nederlandse bankvergunning, onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB). Veel Nederlandse banken vallen hiermee ook onder het depositogarantiestelsel van DNB. Dit systeem keert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank uit die haar verplichtingen niet meer (kan) nakomen.

Als vooraanstaande Payment Service Provider heeft PAY. een eigen depositogarantiestelsel in het leven geroepen dat bekend staat als het PAY. Garantiefonds voor consumenten. Indien je als consument een webshop niet vertrouwd dan raden wij jou aan om achteraf of op rekening te betalen. Dit is een verplichte betaaloptie die webshops volgens de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten aanbieden.

garantie%20keurmerk.png

 

Ondanks een zorgvuldige én uitgebreide screening kan het gebeuren dat een webshop de bestelde producten toch niet verstuurt. Het is voor PAY. dan ook van essentieel belang om deze signalen zo snel mogelijk te op te vangen. Daarom is het PAY. Garantiefonds in het leven geroepen.

 

garantiefonds_image01.png

Hoe kom ik in aanmerking voor het Garantiefonds?

 1. Het Garantiefonds is alleen van toepassing bij oplichting en fraude en niet bij een (aankomend of toekomstig) faillissement.
 2. De Merchant heeft in zijn aankoopvoorwaarden een termijn tot terugstorting opgenomen. Wanneer de termijn is verstreken, kun je jouw klacht uiterlijk 7 dagen na deze datum indienen.
 3. Je hebt contact opgenomen met de webshop via telefoon of e-mail en dit kun je ook aantonen.
 4. Je hebt een dispuut gestart waar de Merchant niet (zorgvuldig) op heeft gereageerd. Daarnaast is er geen bewijs van de zending of de terugbetaling. De Merchant heeft 7 dagen de tijd om alsnog de zending te versturen of om de terugbetaling in gang te zetten.
 5. Je doet online aangifte en vermeldt daarbij de onderstaande gegevens van de Merchant die je ontvangt na het starten van een dispuut:
  • Naam bedrijf
  • Naam webshop
  • Rekeningnummer van de ondernemer (Let op: vermeld niet het rekeningnummer van PAY!)
  • KvK-nummer
  • BTW-nummer
  • Contactgegevens
 6. Wij sturen jou een akte van cessie die je getekend retour moet sturen. Met de akte van cessie nemen wij de vordering over die je hebt op de Merchant.
  • Indien je ervoor kiest de vordering niet over te dragen door middel van deze akte dan kan je geen gebruik maken van het Garantiefonds. Je dient dan zelf jouw vordering te (laten) innen bij de Merchant.
 7. Na 21 dagen worden de garanties uitbetaald.

Wat ontvang je van het PAY. Garantiefonds?

Op basis van een coulanceregeling ontvang je:

 • Maximaal 50% van het betaalde bedrag.
 • Maximaal € 150,-  per betaling, bestelling of rekeningnummer.
 • Maximaal € 1.000,- per betrokken Merchant. Bij een hogere totaalwaarde wordt de vergoeding naar rato uitgekeerd.
 • Indien wij bij het innen van de vordering een bedrag van de Merchant ontvangen dat hoger is dan € 1.000,- (en je hebt het betaalde bedrag nog niet volledig retour ontvangen) dan zullen wij het bedrag meerdere keren naar rato aanvullend uitkeren met een maximum van het door jou oorspronkelijk betaalde bedrag (en minus het reeds uitgekeerde bedrag uit het Garantiefonds).

Het Garantiefonds betaalt niet uit wanneer...

 • je de aangifte niet naar ons toestuurt.
 • je het rekeningnummer van PAY. opneemt in de aangifte.
 • je de bedrijfsnaam van PAY. vermeldt als 'tegenpartij', dit dient de ondernemer in kwestie te zijn.
 • je een kopie van de aangifte en de akte van cessie stuurt naar het volgende e-mailadres: garantiefonds@pay.nl.

Waar kan je vanuit gaan als je via PAY. betaalt?

 

PAY. heeft een gedegen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de Merchant. Op het moment van accepteren en doorbetalen zijn er geen indicaties tot oplichting.
PAY. heeft in de meeste gevallen de aandeelhouders, bestuurders en tekenbevoegden geïdentificeerd en de ondernemer gescreend op adres en bedrijfsregistratie.
Bij disputen kan PAY. tegoeden van een Merchant bevriezen.
PAY. blokkeert een Merchant bij ontvangst van 3 of meer aangiften binnen 35 dagen.
PAY. kan in bepaalde gevallen betalingen weigeren, terugdraaien of refunden en daarbij niet altijd vermelden om welke reden een specifieke actie is uitgevoerd. Indien wij een betaling weigeren, denk dan goed na voordat jij de betaling direct uitvoert op de rekening van de Merchant.
Let op: PAY. is juridisch niet verplicht het Garantiefonds in werking te laten treden.

 

 

Wist je dat PAY. de enige Nederlandse betaalprovider is met een Garantiefonds voor consumenten? Daarom heb je, als je via PAY. betaalt, altijd een extra stok achter de deur.

 

Handige links

Logo.png

Dispuut starten >>

Wil je een klacht indienen bij PAY. en in contact komen met de Merchant? Zoek eerst de betaling op en klik dan op de button 'dispuut starten' die bij de transactie wordt weergegeven.

webshopkeurmerk_logo.jpg

Keurmerk >>

Controleer of de desbetreffende webshop over een Webshop Keurmerk beschikt. Via de website van Webshop Keurmerk kan je gemakkelijk verifiëren of de Merchant daadwerkelijk over een Webshop Keurkmerk beschikt.

politie_logo.jpg

Check webshop >>

Heb je twijfels of een bepaalde webshop of ondernemer legitiem is? Via deze website kan je controleren of er meldingen over een specifieke Merchant in de omloop zijn.

ACM_logo.jpg

ACM voorwaarden >>

De Autoriteit Consument & Markt heeft voorwaarden opgesteld waar alle webshops zich aan dienen te houden. Controleer of de desbetreffende webshop zich aan deze regels houdt.

fraudehelpdesk_logo.jpg

Aangifte doen >>

Ben je slachtoffer geworden van oplichting? Neem dan contact op met de fraudehelpdesk voor meer informatie of doe digitaal aangifte via mijnpolitie.nl.

Wij helpen je graag verder

Neem snel en eenvoudig contact met ons op.
PAY. maakt gebruikt van cookies voor een goede gebruikerservaring, statistisch inzicht, monitoring van onze techniek en voor het afspelen van video.