Pay.nl draagt bij aan een veiligere online wereld!

Compliance en veiligheid van het online betaalverkeer vindt Pay.nl erg belangrijk. Om die reden zijn we altijd bezig om de compliancy van onze betaaldiensten te kunnen waarborgen.

Om deze reden is Pay.nl toegetreden tot het samenwerkingsconvenant tussen de Kansspelautoriteit en financiële dienstverleners. In het convenant ligt vast dat het betalingsverkeer tussen consument en aanbieders van illegale kansspelen via internet wordt geblokkeerd. Door ons bij het convenant aan te sluiten geven we vanuit Pay.nl invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We geven het signaal af dat we onze betaaldiensten niet willen leveren aan illegale kansspelaanbieders, zodat we iedereens online veiligheid kunnen waarborgen!

Meer info op kansspelautoriteit.nl

?
24-05-20016

Convenant

Het doel van het convenant is om illegale online kansspelen geen kans te geven. Door het betalingsverkeer van deze kansspelaanbieders te blokkeren, wordt het voor hen moeilijk om hun diensten op de Nederlandse markt voort te zetten. “Als een illegale aanbieder geen geld krijgt van een consument, is het bij voorbaat al niet lucratief om illegaal actief te zijn”, aldus de Kansspelautoriteit.

Toekomst

Vooralsnog zijn online kansspelen verboden. Echter wordt er gewerkt aan een wet om dit legaal te maken. De techniek en de compliance van Pay.nl zijn klaar voor het aanbieden van de betalingsverwerking voor kansspelaanbieders. Met de toetreding tot het convenant tonen we aan dat we deze veiligheid kunnen waarborgen. Hiermee dragen we bij aan een veiligere online wereld!

Meer weten?

Wilt u meer weten wat Pay.nl verder doet om te zorgen dat het vertrouwen in online betalen verhoogd wordt en hoe u als Merchant daaraan een steentje kunt bijdragen? Lees onze blogposts met het thema compliance of bekijk de video op pay.nl/compliance.

GERELATEERD NIEUWS


  • Waarom altijd een zakelijke rekening?
    Bent u op zoek naar iDEAL of andere…
    lees verder