Voldoet uw platform aan deze regels?

Maakt u met uw webshop of betaal-platform gebruik van telefonisch betalen (middels een 090x nummer) dan gelden er vanaf 7 december 2017 strengere regels.

Voldoet u al aan de regels? Dan hoeft u verder niets te doen. Voldoet u nog niet aan deze regels, lees dan het onderstaande nieuwsbericht goed door om sancties van de ACM te voorkomen.

U heeft een eigen implementatie:

U bent zelf verantwoordelijk voor de publicatie van informatie waaruit in één oogopslag blijkt wie u bent en wat u doet. Pay.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat u niet aan de regels van de ACM voldoet.

U gebruikt het standaard betaalscherm:

U hoeft zich geen zorgen te maken. Wij verzorgen de wijziging van informatie waaruit in één oogopslag blijkt wie u bent en wat u doet.

Let op:

De ACM gaat vanaf januari 2018 controleren of de houders (merchant) van uitgegeven nummers en zich aan de regels houden. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de ACM een aan u toegekend nummer intrekken.

Hieronder vindt u de belangrijkste regels van de ACM:


In het algemeen:

  1. Vertel duidelijk wie u bent en welke dienst u levert, bijvoorbeeld door aan het begin van de dienst uw identiteit kenbaar te maken en aan te geven wat de voornaamste kenmerken van uw dienst zijn.
  2. Biedt u een dienst aan waarvoor u een vergunning nodig heeft? Bijvoorbeeld van de Kansspelautoriteit of de Autoriteit Financiële Markten? Dan moet u deze vergunning al hebben op het moment dat u het nummer aanvraagt. Heeft u geen vergunning? Bij een nieuwe aanvraag krijgt u dan geen nummer. Bij een bestaand nummer kan de ACM uw nummer alsnog intrekken.
Doorschakelservices of betaal-platformen

  1. Biedt u een doorschakelservice of betaal-platform aan waarbij u een tarief per minuut in rekening brengt? De ACM beschouwt een dergelijke dienst als gespreksverlengend. Deze service mag u dus niet aanbieden met een 0900- of een 0909-nummer.
  2. Biedt u een doorschakelservice of betaal-platform aan tegen een vast tarief per gesprek? Deze dienst mag u wel aanbieden met een 0900- of 0909-nummer. Op dit moment is het maximale bedrag dat u per gesprek in rekening kan brengen €1,60.

Belangrijk: Er is geen sprake van een doorschakelservice als de kosten van het gesprek vooraf duidelijk zijn. Bijvoorbeeld als u een cadeaucard voor een vast bedrag aanbiedt en uw klant deze middels een telefonisch betaling afrekent. De ACM staat alleen betaal-platformen toe waarbij één tarief per gesprek in rekening wordt gebracht, zodat het frauderisico voor eindgebruikers en u als merchant van Pay.nl minimaal is.

Welk informatienummer wordt waarvoor gebruikt


0900-nummers worden gebruikt door Klantenservices. Dit nummer mag niet gebruikt worden voor gespreksverlengende diensten, amusement of erotiek.

0906-nummers mogen gebruikt worden voor alle overige diensten. Denk hierbij aan alle betaaldiensten voor volwassenen.

0909-nummers worden gebruikt voor amusement, zoals spelletjes, prijsvragen en horoscopen. Een 0909-nummer mag niet gebruikt worden voor gespreksverlengende diensten, erotiek of ASTRO.