Wij begrijpen dat u informatie wenst over de gegevens welke Pay.nl van u heeft vastgelegd. Wettelijk heeft u het recht op inzage in deze vastgelegde persoonsgegevens. Om te controleren of u daadwerkelijk de persoon bent die de gegevens opvraagt, verzoeken wij u om uw identiteit te bevestigen. Dit doen wij middels een verificatie betaling.

De gegevens die u verstrekt op de pagina waarmee u uw identiteit verifieert gebruiken wij om in ons systeem gericht te kunnen zoeken naar historische betalingen die u via het Pay.nl platform heeft verricht.

Start de verificatie

Het is mogelijk dat wij:

  • Na opgave van bovenstaande gegevens mogelijk meer zekerheid wensen aangaande uw identiteit.
  • De gegevens enkel verstrekken nadat er (aanvullende persoonlijke) identificatie heeft plaatsgevonden.
  • Dat wij de gegevens enkel per post aan u toezenden.