DNB eist beschikbaarheid

Door Michiel Peeze op 4 december 2015

De Nederlandsche Bank (DNB) is voornemens de Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer zeer binnenkort te gaan publiceren in de Staatscourant.

De Regeling vormt een uitwerking van artikel 3:17 Wet financieel toezicht (Wft) dat betrekking heeft op beheerste en integere bedrijfsvoering en ziet toe op banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen (EGI's).

Dit is gunstig voor u als ondernemer, want met deze extra controle worden wij, de banken en de betaalopties extra gestimuleerd om te investeren in beschikbaarheid.

Wat moet u weten over deze regeling

 • Tijdkritische betaalopdracht
  In de Regeling wordt onder een 'tijdkritische betaalopdracht' een betaalopdracht verstaan, waarbij de goedkeuring van de aangeboden betaalopdracht onmiddellijk op het moment van initiatie van de betaalopdracht door de betaler en begunstigde wordt verwacht. Dit geldt dus ook voor iDEAL, eCommerce Creditcard betalingen en Pinnen. Tijdkritische betaalopdrachten zijn betalingen die gestart worden tussen 06:00 en 00:30.

 • Minimale beschikbaarheidsnorm
  Voor 'tijdkritische betaalopdrachten' geldt dat deze ten minste voldoen aan een beschikbaarheidsnorm van 99,88% tijdens het hogevraagtijdvak gemeten op kwartaalbasis en 98,5% daarbuiten. Voor niet-tijdkritische betaalopdrachten dient sprake te zijn van tijdig herstel van de dienstverlening. Van een tijdig herstel is sprake indien de herstelperiode voor het kunnen indienen van een betaalopdracht niet langer duurt dan twee uur.

 • Toetsing vanaf 2018
  Er zal een overgangsperiode zijn van 2 jaar, vanaf 2018 zal iedereen onder toezicht van De Nederlandsche Bank dus ook getoetst worden op beschikbaarheid. De percentages per overgangsjaar zijn als volgt:

  • 2016: 99,64%
  • 2017: 99,76%
  • 2018: 99,88%

  Resultaten gemeten over het hogevraagtijdvak voor iDEAL:

  • Resultaten laatste half jaar: 99.5%
  • Resultaten november 2015: 99,09%

 • Compensatie
  Er is in de Regeling geen sprake van een compensatieregeling bij niet voldoen aan de beschikbaarheidseisen

Bron: Betaalvereniging Nederland en beschikbaarheid.ideal.nl

Pay.nl biedt meer, dàt vinden wij vanzelfsprekend.

Het netwerkt van Pay.nl is de afgelopen 5 jaar 100% beschikbaar geweest.

Pay.nl hanteert een iDEAL back-up plan, zelfs als 1 individuele bank problemen heeft.

Wij monitoren real time de betalingen en zijn 24 uur per dag bereikbaar voor storingen.

Pay.nl bezit alle mogelijke certificeringen en een vergunning tot betaalinstelling.

Michiel Peeze

Het managen van risico's en zorgdragen voor de compliancy van Pay.nl. Dat is waar Michiel voor staat.
Deel dit artikel