Visie over betalen via Pay.nl

Pay.nl maakt online betalen Vanzelfsprekend. Met onze techniek worden dagelijks tienduizenden bestellingen afgerekend. Denkt u hierbij aan webshoporders, hotelkamers, tickets, Toegang tot informatie, abonnementsgelden, donaties, entertainment (spelletjes, diensten voor volwassenen, kansspelen), aankopen van cadeaukaarten en beltegoed, opwaarderen van eWallets en het aankopen van Bitcoins.

Voor de meeste van onze klanten geldt dat wij een volledige identificatie van het bedrijf, de bestuurders als de uiteindelijke belanghebbenden (UBO) uitvoeren. Voor simpele kleine webshops kan er bij de start gebruik worden gemaakt van een lichtere verificatie, maar zodra de ondernemer onregelmatig gedrag vertoont zal ons systeem vanzelf verzoeken om uitgebreidere identificatie. Ook de duur van de relatie met Pay.nl is hierbij van belang. Tijdens de relatie kan het zijn dat wij het dossier uitbreiden en om meer informatie vragen. Pay.nl levert haar diensten alleen aan bedrijven. De klanten van Pay.nl zijn dus nooit anoniem.

Acceptatie

Wij hoeven niet aan iedereen onze diensten aan te bieden

Het komt soms voor dat wij een ondernemer niet (meer) willen faciliteren. Dat kan zijn door objectieve- en subjectieve indicatoren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de samenwerking opzeggen met partijen die technisch, organisatorisch of op juridisch vlak naar ons inzicht onvoldoende onderlegd zijn om samen te werken met ons. Wij vinden dat wij het recht hebben om een overeenkomst zonder verplichte opgaaf van reden te beëindigen, net zoals een ondernemer ervoor kan kiezen om de overeenkomst met Pay.nl te beëindigen zonder verplichte opgave van reden.

Pay.nl is een diverse partij, wij zullen niet discrimineren bij het accepteren of weigeren van een overeenkomst. Wel kan het voorkomen dat bepaalde natuurlijke personen, bedrijven of businesscases door ons op een zwarte lijst worden geplaatst, dat betekent dat wij dan geen zaken meer met deze partijen willen doen, voor nu en in de toekomst. Dit kan vooraf gemeld worden of tijdens de contractperiode worden besloten. In alle gevallen hanteren wij dan de overeengekomen opzegtermijn.

Wij hanteren hiervoor in het gratis Pioneer (probeer) pakket geen opzegtermijn, de ondernemer kan rustig gebruik maken van onze diensten en deze te allen tijde opzeggen. Dit geldt dan ook voor ons. Wel zullen we coulant omgaan met vertrekperiodes (tot 7 dagen vertrektijd). Vanaf het professional pakket en hoger hanteren wij een opzegtermijn over en weer van 3 maanden. Zo kan de ondernemer voor de vervanging van Pay.nl op zoek gaan naar een andere partij. Bij bepaalde hoge volume contracten kan er een afzonderlijke opzegtermijn worden afgesproken. Pay.nl hanteert standaard afspraken en vergoedingen voor haar diensten. Alle uitzonderingen dienen schriftelijk via een addendum te worden vastgelegd.

Mocht de ondernemer het niet eens zijn met ons beleid of onze uitvoering hiervan, dan is Pay.nl aangesloten bij de geschillencommissie en kan hij daar een klacht over ons indienen. Dit dient hij te doen voordat de Pay.nl aansluiting daadwerkelijk gesloten is. Totdat de geschillencommissie uitspraak heeft gedaan mag de ondernemer gewoon gebruik maken van de Pay.nl aansluiting.

Compliance

Benieuwd hoe Pay.nl omgaat met het naleven van de wet- en regelgeving?

Wij accepteren gelden op vele manieren. Dit kan zijn via iDEAL, incasso, CreditCard, maar ook via minder traceerbare bronnen zoals cadeaukaarten, eWallets (zoals PayPal) en soms zelfs via cryptocurrencies (Bitcoins). Om te voorkomen dat mensen gelden uit het criminele circuit proberen wit te wassen via ons systeem controleren wij de betaalstromen. Zo kan er niet enkel met Bitcoins betaald worden, maar moet er een normale betaalmix zijn. Het is mogelijk dat wij verschillende ondernemers binnen dezelfde categorie dienstverlening met elkaar vergelijken om een idee te krijgen van de marktstandaarden en het bestedingsgedrag. Wij monitoren dit zonder te kijken naar de individuele betaler of bestelling om de privacy van beide partijen te bewaken.

Elke categorie heeft haar eigen specifieke kenmerken. Zo worden er bijvoorbeeld bij Bitcoins en beltegoed (direct weer verhandelbaar) extra veiligheidseisen gevraagd van de ondernemer. Bij diensten voor volwassenen vragen wij een gedegen organisatie. Wil de ondernemer zich niet identificeren, dan doen wij geen zaken met hem. De ondernemer dient zowel een e-mailadres als telefoonnummer voor klachten op te voeren in Pay.nl. Een identificatie factor van problemen is de klantenservice die Pay.nl zelf hanteert. Wij zijn altijd bereikbaar voor eindgebruikers die een klacht willen melden, dat geldt voor het niet uitleveren van producten, het vermoeden van fraude bij Bitcoins of het niet naar verwachting leveren van diensten.

Het kan voorkomen dat Pay.nl wordt gebruikt op websites die illegale activiteiten uitvoeren. Om dit tot een minimum te beperken draaien wij een slimme monitoringstool. Hierdoor is het lastiger om onopgemerkt een aansluiting die is op gezet voor het verkopen van bijvoorbeeld fietsen, te misbruiken voor het verkopen van wapens of drugs.

Soms wordt ons gevraagd naar onze ethiek bij bepaalde type betalingen. Wat voor de een als 'te risicovol' of ‘onacceptabel’ bestempeld wordt, kan voor de ander weer als ‘acceptabel’ worden bestempeld. In ons vijftienjarige bestaan in de digitale wereld hebben wij van alles meegemaakt, de wereld is divers en dat vinden wij goed! Daarom hanteren wij de regel: 'Mag het van de wet, dan mag het van Pay.nl'.

De ondernemer is zelf verantwoordelijk om op (lokale)wetgeving te toetsen, daar in elk land andere regels kunnen gelden. Zo mag je ondertussen in Amerika gewoon cannabis kopen, in Nederland wordt het gedoogd, maar in Thailand is het streng verboden. Bereiken ons echter tekenen dat iemand niet voldoet aan de wet- en regelgeving, dan kunnen wij de overeenkomst met de ondernemer beëindigen.

Wij maken graag een opmerking bij diensten voor volwassenen. Hierbij zijn de meningen erg verdeeld, niet alleen tussen landen, maar ook opvattingen over bepaalde activiteiten binnen culturen, leeftijdsgroepen en geloofsgemeenschappen kunnen sterk verschillen. Bij gokken (gambling) is de wetgeving en het gebruik ook landafhankelijk. Pay.nl controleert bij deze dienstverlening in samenwerking met de KSA of de ondernemer op een zwarte lijst staat. Daarnaast is voor het aanbieden van gambling activiteiten, gericht op de Nederlandse consument, een vergunning noodzakelijk.

Als een ondernemer zich kan vinden in onze visie dan kan hij starten. Periodiek of op incidentele basis controleren wij zijn dossier. Zijn er weinig betalingsproblemen, klachten of incidenten, dan hebben wij in beginstel geen mening over de inhoud van de aankoop.